Oferta » Palcaty skokowe

  Model: A1
Obciągnięte tkaniną, z drewnianą lub gumową rączką,włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
         
     
  Model: A2
Owinięte porofleksem i nićmi, z drewnianą rączką,włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
        
     

  Model: A3
Owinięte porofleksem i nićmi, z metalowymi okuciami,włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
        
     
  Model: A4
Owinięte porofleksem i nićmi, z drewnianymi toczonymi okuciami,włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
        
     
  Model: A5
Obciągnięte tkaniną, z rączką owiniętą taśmą
parciano-gumowaną, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
        
     
  Model: A6
Owinięte skórą i nićmi, z plecionym temblakiem i drewnianą rączką ozdobioną główką konia,włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
   
     
  Model: A7
Obciągnięte linką plecioną torlenową, z rączką i temblakiem z tworzywa,włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
     
  Model: A8
Owinięte sznurkiem plecionym, z rączką i temblakiem z tworzywa,włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
           
     
  Model: A9
Owinięte sznurkiem plecionym, z temblakiem i gałeczką z tworzywa, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
           
     
  Model: A10
Plecione ze skóry, z drewnianą rączką ozdobioną główką konia, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
   
     
  Model: A11
Plecione ze skóry, z drewnianymi okuciami, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
   
     
  Model: A12
Plecione ze skóry, z metalowymi okuciami, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
   
     
  Model: A13
Owinięte sznurkiem plecionym, z rączką owiniętą taśmą parciano-gumowaną, metalowymi okuciami oraz plecionym sznurkowym temblakiem, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
           
     
  Model: A14
Szyte ze skóry z plecioną rączką zakończoną metalowym okuciem, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
   
     
  Model: A15
Owinięty sznurkiem plecionym z długą gumową rączką, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
           
     
  Model: A16
Owinięte sznurkiem plecionym z metalowymi okuciami, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
           
     
  Model: A - eko
Obciągnięte tkaniną z rączka i chlastawką gumową, włókno szklane 65 cm
dostępne kolory:
        
     
  Model: A - eko
Obciągnięte tkaniną, z chlastawką z materiału i gałką z tworzywa, tworzywo 65 cm 
dostępne kolory:
       
     
  Model: A - eko
Obciągnięte tkaniną, z rączką gumową i chlastawką z tworzywa, włókno szklane 65 cm
dostępne kolory:
       
     
  Model:  Pony
Owinięty dwoma sznurkami plecionymi w różnych kolorach z rączką z pianki, włókno szklane 65 cm
dostępne kolory:
       


     
  A 17 obciągnięty tkaniną, z gumową rączką zakończona gałką z tworzywa, temblak z tworzywa, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:

 
     
  A 18 obciągniety tkaniną, z rączką plecioną ze skóry i metalowymi okuciami, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
 
     
     
  A 20 pleciony ze skóry, raczka drewniana z temblakiem ze skóry, włókno szklane, 75 cm
dostępne kolory:
kolor mix